BBROOD 10 JAAR

Op 14 februari 2008 opende de toenmalige burgemeester van Amsterdam Job Cohen onze eerste winkel op de Zeedijk.

Er is het afgelopen decennium veel gebeurd. We hebben 11 winkels geopend in Amsterdam, 15 verkooppunten bij Marqt en we zijn de grens over gegaan! In Afrika hebben we inmiddels 10 winkels gerealiseerd!

Een moment om bij stil te staan en te proosten!